НАШИЯТ ОТПЕЧАТЪК

Sector Education 3
Culligan Image

Положително влияние по целия свят

От микроскопични организми до огромни градове, водата поддържа всички ни. Днес светът е изправен пред нови предизвикателства, от изменението на климата до призивите за по-голяма справедливост, които могат да бъдат посрещнати само с глобални усилия.

Ние в Culligan се ангажираме да изградим по-добър, по-устойчив свят чрез подобряване както на социалното, така и на нашето въздействие върху околната среда.

Culligan Image

Справяне с днешните проблеми

Устойчивостта е наш приоритет

Устойчивостта е многостранно предизвикателство и изграждането на по-устойчив свят изисква от всички нас да направим каквото можем. В Culligan вярваме, че по-чистата и по-здравословна вода може да допринесе за подобряване на живота на хората по света и е ключов двигател към решаването на някои от най-големите предизвикателства, които стоят в нашето бъдеще.

Нашата цел е да направим всичко възможно в областите, където сме най-добре подготвени, за да постигнем реална промяна. За тази цел разработихме основен набор от ангажименти, които са в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и служат като фокус на нашата работа за изграждане на по-добър свят.

READ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT (PDF) →

Замърсяване

1 милион пластмасови бутилки вода за еднократна употреба се потребяват на минута в световен мащаб.

Здраве

Съществуващите замърсители във водата създават сериозни проблеми за общественото здраве.

Глобален

2,2 милиарда души по света не разполагат с безопасна, питейна вода.

Климатични промени

Очаква се глобалните емисии на парникови газове да повишат температурата с 3°C до 2100 г.

Нашият подход към устойчивостта

Вижте нашия прогрес до момента и стъпките, за които говорим, за да постигнем още по-голямо въздействие

#1
екологичен и устойчив доставчик на първокласна,филтрирана,питейна вода
15 милиарда
по-малко пластмасови бутилки, използвани в световен мащаб всяка година, благодарение на продуктите на Culligan
1,440
бутилки за еднократна употреба се спестяват всеки ден и всяка година, благодарение на всеки нов, монтиран диспенсър за филтрирана вода
50%
Намалява търсенето на домакински почистващи продукти чрез използване на омекотители Culligan и решения за целия дом.
6 милиона
домакинства и 2,5 милиона офиси в световен мащаб използват нашата по-чиста, питейна вода
72%
редуцирате въглеродния отпечатък, когато намалявате употреба на пластмасови бутилки за еднократна употреба .