Често Задавани Въпроси

Омекотители за вода и омекотяване на вода

Твърдата вода е един от най-често срещаните проблеми, които могат да възникнат в дома. Твърдата вода може да причини петна по чиниите и чашите Ви, да причини натрупване на котлен камък и утайка от сапун и да направи цветовете на прането матови. Всички тези проблеми правят почистването скучна работа. Типичната причина за твърдата вода са разтворените калциеви и магнезиеви минерали във водата. Асоциацията за качество на водата определя твърдата вода като вода, която има концентрация на разтворени минерали над 1 GPG (зърна на галон). Нивата на твърдост са описани по-долу:

  • Мека вода: по-малко от 1 GPG
  • Леко твърда вода: Между 1 и 3.5 GPG
  • Умерено Твърда вода: Между 3.5 and 7 GPG
  • Твърда вода: Между 7 and 10.5 GPG
  • Много тъврда вода: Повече от 10.5 GPG
Йонообменният омекотител за вода е най-разпространеният метод за третиране на твърда вода.

Ръждата се причинява от желязото във водата и идва от пет различни форми. Желязото от частици и разтвореното във водата желязо, са двете най-често срещани. Тези видове желязо могат да причинят оцветяване на вани, мивки, пране и дори косата ви. Бактерии, които съсдържат желязо, колоидно желязо и органично желязо са трите други вида желязо, които могат да бъдат намерени във водата. Тези видове желязо ще причинят червени петна, миризма на сяра и цвят на чай във вашата вода. Специален филтър може да се използва за елиминиране на желязото във вашата вода.

След нашата филтрираща система водата има оптимално pH 6,8 -7,00

Във всяка една точка на страната, ние искаме да Ви осигурим най-доброто качество на питейната вода, независимост от местните условия. В цял свят са установени повече от 800* специфични и неспецифични съставки в питейната, което прави особено важно качеството на използваната филтрация и подбора на правилната комбинация от филтри.

Carbon block filters (CBC) Тези филтри представляват Карбоновият блок , който отстранява замърсители, лош вкус и мирис като: хлор, седимент, олово, ръжда, цисти, азбест и други. Granular activated carbon filters (GAC) Гранулирани карбонови филтри - имат свойството да пречистват водата за по-добър вкус, отнемат хлора, мирис и дъх , причина за които е обикновено стария водопровод. Sediment block filters Седиментните филтри отстраняват широк спектър от замърсители: по-големи частици, пясък, косми, ръжда които могат да намалят дебита на водата. Filters with added polyphosphate. Полифосфатните филтри са много ефективни срещу отлагане на котлен камък Те съдържат бавно разтворими полифосфатни капсули , които са способни да неутрализират наслагването в бойлера на машината. в зависимо от пропускливостта полифосфатните филтри могат да осигурят и стандартна филтрация, пречиствайки водата седимент, полени, цисти, олово. Reverse Osmosis Обратната осмоза е идеална филтрация в случаите когато качеството на водата е неизвестно или знаем за наличието на определени замърсители като манган, други тежки метали, водата е особено твърда. В този случай е по-сигурно да използваме обратната осмоза като метод, за да гарантираме отстраняване на соли, нитрати, арсен, пестициди.

1.Подмяна на Мултифилтрираща система 2.Подмяна на UV на всеки 6 месеца при моделите,където е налична; 3.Основен преглед и подмяна на захабени компоненти; 4.Санитация на студен цикъл с подходящ препарат; 5.Декалциране при необходимост.

Много добро. Основните проблеми са свързани със стара водопреносна мрежа, и хлор. Хлорът е необходим, за да предпази водата от микробиологично замърсяване. Комбинацията от филтри на основата на активен въглен, която използваме отстранява тези, по-скоро естетически проблеми. Лабораторни анализи показват, че водата след филтрация не съдържа никакъв остатъчен хлор.

Ние препоръчваме и предлагаме БЕЗПЛАТЕН тестов период от 14 дни. Това е периодът, в който може да тествате функционалността на модела машина, да тествате вкусовите качества на филтрираната вода и да получите обратна връзка от вашите служители дали това е подходящо решение за питейните нужди на работното Ви място.