НАШИЯТ ОТПЕЧАТЪК

Положително влияние
по целия свят

От микроскопични организми до огромни градове, водата поддържа всички ни. Днес светът е изправен пред нова гама от предизвикателства, от изменението на климата до призивите за по-голяма справедливост, които могат да бъдат посрещнати само с глобални усилия.

Ние в Culligan се ангажираме да изградим по-добър, по-устойчив свят чрез подобряване както на социалното, така и на нашето въздействие върху околната среда.

Planet Earth and a glass as foreground

Hand picking up plastic bottle from sea

Справяне с днешните проблеми

Устойчивостта е наш приоритет

Устойчивостта е многостранно предизвикателство и изграждането на по-устойчив свят изисква всички нас да направим каквото можем. В Culligan вярваме, че по-чистата и по-здравословна вода може да допринесе за подобряване на живота на хората по света и е ключов двигател към решаването на някои от най-големите предизвикателства, които стоят в нашето бъдеще.

Нашата цел е да направим всичко възможно в областите, където сме най-добре подготвени, за да постигнем реална промяна. За тази цел разработихме основен набор от ангажименти, които са в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и служат като фокус на нашата работа за изграждане на по-добър свят.

READ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT (PDF) →

Замърсяване

1 милион пластмасови бутилки вода за еднократна употреба се потребяват на минута в световен мащаб.

Здраве
Съществуващите замърсители във водата създават сериозни проблеми за общественото здраве.
Глобален
2,2 милиарда души по света не разполагат с безопасна, питейна вода.
Климатични промени
Очаква се глобалните емисии на парникови газове да повишат температурата с 3°C до 2100 г.

Нашият подход към устойчивостта

Вижте нашия прогрес до момента и стъпките, за които говорим, за да постигнем още по-голямо въздействие


Нашите ангажименти

От разработката на продукта до обслужването и поддръжката, ние се ангажираме да оказваме положително въздействие за подобряването на човечеството – и на земята.

Защо ценим многообразието, равнопоставеността и приобщаването

Лидерство с автентичност

Да направим нашата част за постигане на по-добър, по-устойчив свят означава повече от екологични инициативи. Също така сме фокусирани върху критични, социални въпроси, включително многообразие, равнопоставеност и приобщаване.

Като глобална организация със служители от различни националности и среди, ние се стремим да създадем култура, която насърчава всеки човек да внесе своя уникален опит и перспективи в работата си. Ние вярваме, че изграждането на работна сила от разнообразие на култури, раса, етническа принадлежност, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване и физически способности е повече от правилното нещо – то е в основата на нашия успех.

People tallking

Прочетете повече за Кълиган